Garancija za nova vozila SUZUKI velja 3 leta od datuma nakupa oziroma do 100.000 prevoženih kilometrov (kar nastopi prej). Po pretečenih treh

letih oziroma po prevoženih 100.000 kilometrov pa vam prične veljati podaljšano jamstvo Suzuki Hybrid.

Suzuki Hybrid jamstvo začne torej veljati prvega dne 4. leta po datumu nakupa vozila ali ko število prevoženih kilometrov preseže 100.000 km in

velja do pretečenih 10 let od datuma nakupa oziroma po prevoženih še dodatnih 100.000 kilometrov.


Kaj je v jamstvo vključeno lahko preverite na spodnji povezavi:
https://www.suzuki.si/sl/podaljsano-jamstvo-3-7/.

Omeniti je potrebno, da je za veljavnost tako garancij kot tudi podaljšanjega jamstva potrebno redno vzdrževanje vašega vozila po
navodilih proizvajalca.

 

Želimo vam srečno vožnjo z vašim Suzukijem :)